Home » Ing. Karina Zejbrdlíková » Kontakty po odděleních

Ing. Karina Zejbrdlíková » Kontakty po odděleních

Ing. Karina Zejbrdlíková

ředitelka odboru, odborný rada

Odbor provozně ekonomický

Telefon: +420 477 755 976