Home » Mgr. Michaela Balášová » Kontakty po odděleních

Mgr. Michaela Balášová » Kontakty po odděleních

Mgr. Michaela Balášová

archivářka (badatelna), odborný rada

SOkA Chomutov se sídlem v Kadani

Telefon: +420 477 755 887, +420 477 755 881