Home » Pro veřejnost » Legislativa

Legislativa

Právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České Republiky.