Home » _Novinky » Matriky 2017

Matriky 2017

V říjnu 2017 dokončil Státní oblastní archiv v Litoměřicích přebírání a zpracování matrik narozených (do roku 1916), oddaných a zemřelých (do roku 1941) katolických, evangelických a civilních matrik, s výjimkou tzv. Standesamtů, civilních matrik z let 1939-1941. Všechny matriky s výjimkou tzv. Standesamtů jsou po předchozím objednání konkrétního svazku anebo svazků zpřístupněny ke studiu v badatelně Státního oblastního archivu v Litoměřicích – Krajské. Bez předchozí domluvy, resp. objednání, vám svazky vzhledem k přípravě jejich digitalizace nemusí být předloženy. Digitalizace nových přírůstků je plánována na rok 2018, ke zveřejnění snímků dojde během druhé poloviny roku 2019.

Seznamy matrik dostupných po předchozí domluvě v badatelně naleznete ZDE