Mezinárodní den archivů a Muzejní noc v Litoměřicích 2016

Děkujeme všem návštěvníkům Mezinárodního dne archivů a Muzejní noci v Litoměřicích za hojnou účast.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pracoviště Kamýcká