Home » Předarchivní péče » Veřejnoprávní původci » Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb

Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.