Nové digitalizované mapy

Výsledkem spolupráce Státního oblastního archivu v Litoměřicích s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech je digitalizovaný soubor více jak 270 map a plánů, které zachycují krajinu Podkrušnohoří a Krušnohoří okresu Chomutov od 18. do 20. století. Převážně lesní mapy z fondu velkostatku Přísečnice, plány měst Kadaně, Chomutova, Ervěnic, Přísečnice a Kralup u Chomutova a soubor tzv. raabizačních map chomutovského panství či mapy jirkovských lesů dokumentují obrovské změny, kterými prošla oblast v minulosti.

Mapy jsou již nyní přístupné na www.chartae-antiquae.cz a postupně budou zveřejněny i v naší e-badatelně (pod záložkami SOA Litoměřice, Archivní odbor a SOkA Chomutov se
sídlem v Kadani).