Organizační změna

Od 1.4 2017 dochází v SOA v Litoměřicích k organizační změně. Pracoviště Most – Velebudice, dosud součást Archivního odboru, bude začleněno do Státního okresního archivu Most.  Místo uložení archivních souborů a způsob badatelského zpřístupnění zůstanou zachovány.