Home » _Novinky » OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ rada/odborný rada oddělení Státní okresní archiv Semily odbor archivní

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ rada/odborný rada oddělení Státní okresní archiv Semily odbor archivní

Náplň činnosti na služebním místě:

vedení badatelské agendy a obsluha badatelny, evidence knihovny a správa knihovního fondu, pořádání a inventarizace archivních fondů zejména z období po roce 1945, výkon předarchivní péče (výběr dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartačních řízení, evidence a zakládání přírůstků)