Pozvánka na výstavu: Rok 1918 na Ústecku

Státní okresní archiv Teplice srdečně zve na putovní expozici k výročí vzniku republiky,
jejímiž autory jsou doktorandi FF UJEP Ústí nad Labem.
Patnáct panelů zachycujících specifická témata a události v Ústí nad
Labem a přilehlých oblastech bude možno shlédnout v prostorách archivu
ve dnech 4. – 22. 6. 2018, vždy v úředních hodinách určených pro veřejnost.