Pozvánka na výstavu: KONEC VELKÉ VÁLKY, PROVINCIE DEUTSCHBöHMEN A VZNIK ČSR. JABLONECKO NA PŘELOMU LET 1918/1919.

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou srdečně zve na výstavu k výročí vzniku republiky, s názvem

KONEC VELKÉ VÁLKY, PROVINCIE DEUTSCHBöHMEN A VZNIK ČSR.
JABLONECKO NA PŘELOMU LET 1918/1919.

Výstavu je možno navštívit v období od 8. 6. – 31. 10. 2018,
a to každý úřední den (pondělí a středa) od 8 do 16 hodin.
Vstup volný.

Přílohy