Proměny vnější

Zpět na úvodní stránku výstavy.

HALLMANŮV PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE, 1788 (výřez)

Oblastní muzeum v Litoměřicích.

 

Na plánu je zachycen areál dominikánského kláštera v době, kdy jej dominikáni museli z nařízení císaře Josefa II. opustit. I když není plán půdorysně přesný, zobrazuje řadu dnes neexistujících prvků. Z východního křídla konventu (směrem do ulice) vystupuje kaple sv. Barbory, umístěná v kapitulní síni kláštera. Dům ležící mezi klášterem a jeho zahradou byl postaven nedlouho před rokem 1736 pro hosty kláštera, později sloužil jako noviciát. Před konventem umístěná patrně barokní socha byla odstraněna v 19. století.

« 2 z 11 »