Proměny vnější

Zpět na úvodní stránku výstavy.

KOSTEL SV. MICHALA PŘED ROKEM 1838

Litografie Johanna Jungmanna, tiskárna K. W. Medau, Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

 

Původní gotický kostel, jenž byl renesančně přestavěn, se rozhodli dominikáni nahradit novým chrámem. Roku 1672 byl slavnostně položen základní kámen a roku 1687 byl kostel vysvěcen. Stavbu projektoval architekt Giovanni Dominico Orsi na křížovém, částečně centralizovaném půdorysu. Bohatě členěné a zdobené průčelí výrazně dominovalo západní části města. I když byl kostel orientován východně-západním směrem, stál oltář u západní stěny. Neobvyklé řešení bylo vynuceno těsným přiléháním hradeb k západní stěně kostela. Po roce 1788 využíval kostel biskupský seminář, v roce 1811 přestal sloužit svému účelu a jeho vnitřní zařízení bylo rozprodáno. Hlavní oltář spolu s bočním oltářem byl odvezen do děkanského kostela v Kadani.

« 3 z 11 »