Proměny vnější

Zpět na úvodní stránku výstavy.

KOSTEL SV. MICHALA OD JIHOZÁPADU

Olejomalba Karla Čepeláka podle neznámé předlohy Zeidlera, 80. léta 19. století, Oblastní muzeum v Litoměřicích.

 

Ojediněle zachycený pohled na kostel sv. Michala z jihozápadu odhaluje jeho napojení na západní křídlo konventu a hradební systém. Západní trakt kláštera má štít zdobený volutami, z nichž jedna se dodnes částečně zachovala v půdním prostoru archivu.

« 4 z 11 »