Státní oblastní archiv v Litoměřicích vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada v oddělení metodiky, kontroly, výběru archiválií a evidence NAD, odboru archivního ID 17001044 ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo vrchní referent/rada v oddělení metodiky, kontroly, výběru archiválií a evidence NAD, odboru archivního ID 17001044 ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
Č.j.:    2019/631/SOALT/1

Podrobnosti jsou v přiloženém dokumentu.

Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_3510 OMK 2019

zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru-radovy_zamestnanec-3