OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní referent / rada, ID 17001019 ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vrchní referent / rada, ID 17001019 ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích

Č.j.: 2019/6024/SOALT/1
Litoměřice 19.11.2019

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 2.12.2019, tj. v této lhůtě

Podrobnosti jsou v přiložených dokumentech.