Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal sborník příspěvků „Vznik Československa a provincie Deutschböhmen“

Státní oblastní archiv v Litoměřicích ve spolupráci s katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v LiberciScriptoriem vydal sborník příspěvků, přednesených na konferenci „Vznik Československa a provincie Deutschböhmen“, která se konala při příležitosti 100. výročí vzniku Československa ve dnech 14. a 15. června 2018 v Liberci.
Sborník je plný mimořádně zdařilých článků, přinášejících nový pohled na tuto dosud opomíjenou kapitolu v československých dějinách, resp. v dějinách Česko-německých vztahů.

Cena sborníku je 286,-Kč a je k dispozici ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích a příslušných státních okresních archivech.

sborník PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN
sborník PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN