Tisková zpráva k výstavbě nové budovy SOkA Louny.

Nová budova Státního oblastního archivu v Litoměřicích – Státního okresního archivu Louny

Státní oblastní archiv v Litoměřicích dokončil další etapu příprav na výstavbu nové účelové budovy pro jeho vnitřní organizační jednotku – Státní okresní archiv Louny.

Lounský archiv nyní sídlí v centru města ve dvou pronajatých objektech, nevhodných pro ukládání archiválií. Státní oblastní archiv v Litoměřicích proto ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravuje pro Státní okresní archiv Louny výstavbu nové účelové budovy. K její stavbě byl získán pozemek v jižní okrajové části města Louny mezi ulicemi Rakovnická a Pod Nemocnicí. Výstavba účelové budovy bude financována z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Archiv bude sestávat z administrativní a depotní části. V administrativní části budou umístěny kanceláře pro cca 8 zaměstnanců, restaurátorské pracoviště pro zajištění péče o fyzický stav archiválií a prostory pro veřejnost (badatelský a přednáškový sál). Depozitáře v depotní části budou sloužit pro uložení přibližně 20 běžných kilometrů archiválií.

Lounský archiv se po dokončení výstavby dočká netrpělivě očekávané nové budovy, splňující všechny požadavky pro ukládání archiválií. Vlastní realizace výstavby již významně pokročila. K 31. březnu 2019 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Městským úřadem Louny. Poté mohly být zahájeny pozemní práce, které začaly odstraněním náletového porostu z pozemku budoucího archivu. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude vyhlášeno během dubna 2019, stavební práce budou zahájeny ještě v letošním roce. Dokončení budovy archivu a jeho otevření veřejnosti se pak předpokládá v roce 2021.