Home » Povinně zveřejňované informace » Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Profily zadavatele:

Adresy profilů zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Hlavní profil E-ZAK

Elektronická tržiště:

https://www.gemin.cz/profil/statni-oblastni-archiv-v-litomericich

https://etrziste.vortalgov.cz/profil/515550
(odkaz je momentálně mimo provoz, viz. https://etrziste.vortalgov.cz/)

https://www.tendermarket.cz/Z00000394.profil

Neaktivní hlavní profil

www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/554de938-d077-4fc2-9753-0601af79d18f/…

 

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
 
2015  
Pořízení EPS v SOA v Litoměřicích
Rekonstrukce výměníkové stanice v SOkA Most
Výměna střešního pláště v SOkA Chomutov
 
2014  
Oprava střechy v SOkA Česká Lípa
Stavební opravy v SOA Děčín – ZRUŠENO
Stavební opravy v SOA Děčín
Vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro SOA Litoměřice
 
2013  
08/2013 Oprava podlahy SOkA Chomutov
10/2013 Výměna oken SOkA Chomutov
10/2013 Výměna plynového kotle SOkA Semily
 
2012  
02/2012 – Služby v oblasti výpočetní techniky
04/2012 – Oprava terasy SOkA Liberec
 
2011  
04/2001 – Dodávka a montáž kovových regálů do knihovny SOA v Litoměřicích
05/2011 – Dodávky stravovacích poukázek
07/2011 – Dokončení rekonstrukce badatelny SOkA Chomutov
09/2011 – Hlasové a datové služby
09/2011 – Výměna oken v SOA Litoměřice, pobočka Děčín
10/2011 – Osobní automobil SOA Litoměřice
11/2011 – Vícemístný osobní automobil SOA Litoměřice
 
2010  
Dopravní technika
Multifunkční síťová kopírka
Rekonstrukce přístupové cesty
Restaurování fresek SOkA Chomutov
Tepelná ochrana budov
 
2009  
Adaptace objektu kasárna pod Radobýlem
Multifunkční kopírka
Odvlhčení depozitářů v Chomutově
Systém elektronické spisové služby
Technika ICT
Vyvolávací automat