Otevření badatelen a úprava režimu jejich provozu od 15. 2. 2021.

Od pondělí 15. 2. 2021 se otevírají pro veřejnost badatelny na všech pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Otevřeno bude v obvyklých otevíracích hodinách.

Badatelé musí vedle badatelského řádu dodržovat následující podmínky:
a) Vyplnit dotazník předložený při vstupu.
b) Používat při vstupu do badatelny nebo prostoru určeného pro styk s veřejností ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky apod.).
c) Umýt si před vstupem do badatelny ruce teplou vodou a mýdlem a používat dezinfekci na ruce, která je v těchto prostorech k dispozici.
d) Dodržovat v badatelně bezpečné rozestupy a řídit se případnými dalšími pokyny obsluhy badatelny.

Objednávkový systém SOA v Litoměřicích funguje v obvyklém režimu, tzn. pouze elektronicky či telefonicky.