SOkA Teplice – Válečné hroby na příkladu pražských hřbitovů – přednáška

Státní okresní archiv v Teplicích srdečně zve
na přednášku Mgr. Adama Hájka na téma –
Válečné hroby na příkladu pražských hřbitovů.
Čtvrtek 24. října 2019 v 16.00 hodin v prostorách archivu Teplice.