Oznámení o otevření badatelen

Oznámení o otevření badatelen Státního oblastního archivu v Litoměřicích v rozsahu před vyhlášením nouzového stavu

v souladu s usnesením vlády ČR č. 399 ze dne 9. 4. 2020 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů se od 20. dubna 2020 otevírají badatelny Státního oblastního archivu v Litoměřicích v rozsahu před vyhlášením nouzového stavu.

Před vaším objednáním do badatelny zvažte, zda je vzhledem k možnému riziku nákazy vaše badatelská návštěva skutečně nutná. Vezměte v úvahu fakt, že studium může trvat i několik hodin v prostoru, kde se nachází více cizích osob včetně obsluhy.

Objednávkový systém SOA v Litoměřicích funguje v obvyklém režimu, tzn. pouze elektronicky či telefonicky.

Vzhledem k současné situaci je studium možné za následujících podmínek:

  1. Podle možností jednotlivých pracovišť se omezuje počet badatelů, aby byly dodrženy řádné rozestupy a byla zachována jejich bezpečnost.
  2. Badatelé jsou povinni po příchodu do budovy použít dezinfekci, která zde bude k dispozici, a vyplnit zdravotní dotazník ohledně rizik v souvislosti se šířením koronaviru (SARS COV-2). Současně budou poučeni o všech dalších omezeních spojených se studiem.
  3. Během svojí návštěvy archivu musí badatelé používat vlastní roušku či respirátor a jednorázové ochranné rukavice.

O případných dalších omezeních daných možnostmi jednotlivých pracovišť budete po vstupu informováni obsluhou badatelny.

Cena: (English) Zdarma