Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou.

Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou odboru archivního ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích, ID 17001079 v oboru služby Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu služby je Jablonec nad Nisou.

Podrobnosti jsou v přiložených dokumentech.

Cena: (English) Zdarma