Výstava k 50. výročí srpnových událostí v Kadani v roce 1968

Rádi bychom tímto způsobem umožnili zhlédnutí alespoň části výstavy 
četným zájemcům, kteří se na ni nedostanou kvůli omezené otevírací době 
Státního okresního archivu Chomutov se sídlem v Kadani.
Výstava se snaží prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů 
přiblížit atmosféru v Kadani bezprostředně po obsazení vojsky 
Varšavské smlouvy. Na fotografiích je vidět příjezd vojenské kolony 
dnešní ulicí Kpt. Jaroše (směrem od Chomutova, respektive od hraničního 
přechodu Hora Sv. Šebestiána) a potom "bloudění" vojenských vozidel po 
středu města (v prostoru tzv. Rafandy, sídliště A, tehdejšího 
autobusového nádraží a kolem náměstí), nejspíše kvůli odstranění 
silničních ukazatelů. Fotografie také zachycují nápisy a vzkazy 
okupantům a očividně pochmurnou až šokovanou atmosféru, která tehdy ve 
městě panovala. Na výstavní panely byla zařazena jenom část dobových 
dokumentů, které se k srpnovým událostem v Kadani dochovaly, mnohé další 
(dobový tisk, letáky, prohlášení, event. další fotografie) je možné 
vidět v originále na samotné výstavě, a to do 12. září 2018. 

Cena: (English) Zdarma