Home » Předarchivní péče » Soukromoprávní původci » Vzor návrhu na výběr archiválií mimo skartační řízení

Vzor návrhu na výběr archiválií mimo skartační řízení

Vzory návrhu na výběr archiválií mimo skartační řízení a na žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího subjektu.