Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 10

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily ve spolupráci s Okresním úřadem v Semilech a Okresním muzeem Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 1997

Počet stran: 224

ISBN: 80-901284-7-5

Cena: Zdarma

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Jiří Úlovec / Hrad Kumburk. I. Historie hradu
Jan Tomíček / Romantický varhanář Josef Kobrle
Robert R. Novotný / Život ve stínu křídel – turnovský aviatik Václav Kinský
Dagmar Blümlová / Příběh darovnictví krkonošského učitele Josefa Horáka
František Jirásko / Krkonošský spolek a jeho význam pro poznání regionu
Vilém Kmuníček / Jan Weiss dnes
 
Materiály
Vladimíra Jakouběová / Vznik a vývoj národopisné sbírky Okresního muzea Českého ráje v Turnově
Jan Prostředník / Archeologické výzkumy Okresního muzea Českého ráje v Turnově
Lubomír Procházka / Kresby lidové architektury J. K. Hájka v okresním archivu v Semilech
Drobnosti
Jiří Úlovec / Ještě jednou hrad Zbiroh
Jiří Slavík / Neznámá gotická stavební etapa kostela v Robousích
Jan Šťovíček / Vápenky na Semilsku a Železnobrodsku v letech 1857-1948
Stanislav Hlava / Zapadlý vlastenec P. Josef Alois Kouble
Ctibor Votrubec / Přátelství Radima Kalfuse s Albertem Schweitzerem
Tomáš Řídkošil / Z geologických expedic Okresního muzea Českého ráje – II. část
Kronika
Václav Votoček sedmdesátiletý (Ivo Navrátil)
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Literatura