Home » Publikace » Z Českého ráje a Podkrkonoší » Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 19

Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 19

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově
Místo vydání: Semily - Turnov
Rok vydání: 2006
Počet stran: 271
ISBN: 978-80-86254-15-9
ISSN: 1211-975X
Cena: 45 Kč

K dostání v SOkA Semily

Obsah
Články a studie
Jiří Waldhauser / Archeologie v Českém ráji – bilance a perspektivy
Václav Lukáš / Kdy byla postavena předsíň vysockého kostela?
Jaroslav Barták / Semily jako štace kočovných divadelních společností, aneb Koláček od paní Riegrové
Michal Babík / Počátky kinematografie v Turnově
Jindřich Korner / Votrubcův lom na Kozákově
Miroslav Cogan / Josef Drahoňovský a česká glyptická škola II.
Materiály
Petr Šída – Jan Prostředník / Změny v zemědělském využívání podhůří Jizerských hor ve světle archeologických a etnografických pramenů
Michaela Bradáčová / Františkánský klášter v Turnově v 18. století v knihách příjmů a výdajů
Robert R. Novotný / Maloskalský, tzv. Vacardův mlýn v archivních pramenech
Stanislav Kasík / Nové symboly měst a obcí okresu Semily po roce 1990
Petr Uličný: Pod omítkami jičínského zámku. Průzkumy Jaroslava Wagnera z let 1969 až 1979
Drobnosti
Tomáš Řídkošil / K 100. výročí narození Karla Tučka
Michal Babík / Příběhy Eduarda Karla
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Sklo pod kůží. Sedmdesátiny Antonína Langhamera (Milan Hlaveš)
Zemřel Miloš Gerstner (Jan Luštinec)