Home » Publikace » Z Českého ráje a Podkrkonoší » Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 9

Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 9

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily ve spolupráci s Okresním úřadem v Semilech a Okresním muzeem Českého ráje v Turnově
Místo vydání: Semily
Rok vydání: 1996
Počet stran: 278
ISBN: 80-901284-6-7
Cena: Zdarma

K dostání v SOkA Semily

Obsah
Články a studie
Jiří Úlovec / Příspěvek k dějinám a architektonické podobě hradu Brada
Jan Tomíček / Ředitelé kůru u sv. Petra a Pavla v Semilech od 17. století do současnosti
Dagmar a Josef Blümlovi / Věnceslav Metelka – Matěj Balcar (Pokus o literární interpretaci)
Václav Votoček / Rudolf Husák, lékárník, vynálezce a veřejný činitel
Bohdan Zilynskyj / Ukrajinci v Turnově a okolí v letech 1918-1945
Z holanovské konference 1994
Renata Ferklová / Nevydané rukopisy Zdeňka Kalisty
Václav Bartůšek / Působení piaristů v Českém ráji v 17. a 18. století
Miloš Suchomel / Nové poznatky o sochařské tvorbě kosmonoských Jelínků
Tomislav Volek a Jitřenka Pešková / Tzv. Holanovy pašije
Materiály
Jan Prostředník / Archeologické výzkumy turnovského muzea v roce 1995
Vladimír Kaláb / Římskokatolické farní matriky okresů Jičín a Semily ve Státním oblastním archivu v Zámrsku
Karol Bílek / Dějepisci a dějepisectví Sobotecka
Drobnosti
Jan Šťovíček / Dolování měděných a železných rud na Jilemnicku, Semilsku a Železnobrodsku v 2. polovině 19. století
Miroslav Cogan / Osudy obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou
Tomáš Řídkošil / Z geologických expedic OMČR Turnov
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Před půl stoletím zemřel Ladislav Novák (Karol Bílek)
In memoriam C. M. Metelky (Václav Lukáš)
Antonín Chmelík (Lubomír Procházka)
Archiv mezi typem, místem, jazykem a krásou (Vít Czumalo)
Literatura