Aktuality pobočky Děčín – Podmokly

Změna struktury

Na základě usnesení vlády č. 875/2023 ze 22. listopadu 2023 došlo ke změně organizační struktury Státního oblastního archivu v Litoměřicíh. Pobočka Děčín byla od 1. ledna 2024 začleněna do Státního okresního archivu Děčín. Uložení archiválií zůstává stejné.

Žádný komentář

Dočasné omezení přístupu k datům bývalé pobočky Děčín

V lednu 2024 bylo pracoviště SOA v Litoměřicích – pobočka Děčín sloučeno se Státním okresním archivem Děčín. V této souvislosti bude od 29. dubna 2024 probíhat přesun archivních souborů, pomůcek i jednotlivých záznamů včetně k nim připojených digitalizátů v archivním softwaru ProArchiv a Archivním portálu Vademecum. Vzhledem k objemu materiálu a práce předpokládáme, že akce bude ukončena 30. června 2024. Během této doby bude ve […]

Žádný komentář