Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Česká Lípa

Archivní fondy a sbírky

K 1. 1. 2005 měl SOkA v České Lípě 1634 fondů a sbírek, celkový rozsah činil 3 229 bm archiválií, z toho bylo 1312 bm bylo inventarizováno.

1. Politická správa:

OÚ Česká Lípa, (1810) 1851–1938 (1945), inv.; OÚ Dubá, (1710) 1843–1938 (1947), inv.; OÚ Jablonné v Podještědí, (1717) 1851–1938 (1945), inv.; OZ Cvikov 1852–1928, inv.; OZ Dubá, 1886–1930, inv.; OZ Jablonné v Podještědí, 1874–1928; LR Česká Lípa, 1938–1945, inv.; LR Jablonné v Podještědí, 1938–1945, inv.; ONV Česká Lípa, 1945–1990, inv. Do r. 1960); ONV Doksy, 1949–1960, inv.; ONV Dubá, 1945-1949, inv.; ONV Jablonné v Podještědí, 1945–1949, inv.; ONV Nový Bor, 1949–1960, inv.

2. Města a obce:

AM Cvikov, 1690–1945, inv.; AM Česká Lípa, (1337) 1381–1945, inv.; AM Doksy, 1508–1945, inv.; AM Dubá, 1592–1945, inv.; AM Jablonné v Podještědí, 1364–1945, inv.; AM Kamenický Šenov, 1575–1945, inv.; AM Kuřívody, (1636) 1677–1945, inv.; AM Mimoň, 1579–1945, inv.; AM Nový Bor, (1707) 1757–1945, inv.; AM Stráž pod Ralskem, 1553–1945, inv., AM Zákupy, 1520–1945, inv.; AM Žandov, (1536) 1554–1945, inv.; dále 132 fondů archivů obcí. MěNV Cvikov, (1930) 1945–1990, inv.; MěNV Česká Lípa, (1843) 1945–1990 (1993), inv. pro období 1945–1978; MěNV Doksy, 1945–1990; MěNV Dubá, 1945–1990; MěNV Jablonné v Podještědí, 1945–1990; MěNV Kamenický Šenov, 1945–1990; MěNV Mimoň, 145–1990; MěNV Nový Bor, (1901) 1945–1990; MěNV Stráž pod Ralskem, (1934) 1945–1990 (1993), inv.; MěNV Zákupy, 1945–1990; MěNV Žandov, (1940) 1945–1990, inv.; dále 143 fondů místních národních výborů.

3. Soudy:

OS Cvikov, 1850–1948; OS Česká Lípa, 1816–1950 (1953), 1949–1998; OS Doksy, 1949–1960; OS Dubá, 1850–1946; OS Jablonné v Podještědí, 1850–1946; OS Mimoň, 1800–1938, OS Nový Bor, 1850–1945, 1952–1960; AG Česká Lípa, 1938–1945, inv.; AG Dubá, 1938–1945, inv.; AG Jablonné v Podještědí, 1939–1945; AG Mimoň, 1938–1945, inv.; AG Nový Bor 1940–1944; dále 6 fondů notářství do roku 1945.

4. Jiné fondy a sbírky:

126 fondů cechů; 294 fondů spolků; 476 fondů základních a středních škol, školských zařízení a úřadů; 57 fondů farních úřadů; 9 fondů finančních úřadů; 49 fondů jednotných zemědělských družstev a státních statků; 22 fondů organizací Národní fronty; 25 osobních fondů; 17 sbírek (významná je zkatalogizovaná sbírka hudebnin)

Použité zkratky: OÚ – okresní úřad, OZ – okresní zastupitelstvo, LR – Landrat, ONV – okresní národní výbor, AM – archiv města, MěNV – městský národní výbor, OS – okresní soud, AG – Amtgericht, inv. – inventarizováno.

Archivní knihovna

Obsahuje domácí i zahraniční literaturu z oboru archivnictví, historie a pomocných věd historických, v menší míře i základní z jiných příbuzných oborů (dějiny umění, literární historie, dějiny práva a správy). Shromažďuje regionální publikace a tisky (propagační brožury, turistické průvodce a mapy, obecní noviny a zpravodaje). K 1. 1. 2005 bylo v odborné knihovně evidováno 20 497 svazků knih.