Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Děčín

Archivní fondy a sbírky (skupiny – název, časový rozsah, fyzický rozsah)

Okresní úřady: Děčín (1850 – 1938), 133,30 bm; Expositura Česká Kamenice (1913 – 1928), 7,35 bm; Rumburk (1938 – 1945), 0,60 bm; Šluknov (1850 – 1938), 1 bm; Varnsdorf (1872 – 1938), 12 bm

Landráty: Děčín (1938 – 1945), 59,40 bm; Rumburk (1938 – 1945), 0,60 bm; Šluknov (1938 – 1945) 0,87 bm; Varnsdorf (1938 – 1945) 1 bm

Okresní národní výbory: Děčín (1945 – 1990) 102 bm; Rumburk ( 1945 – 1960), 60 bm; Šluknov (1945 – 1949), 7,40 bm; Varnsdorf (1945 – 1949), 7,50 bm

Archivy měst a obcí: Archiv města Benešov n. Pl. (1546 – 1945), 38 bm; Česká Kamenice (1380 – 1945), 47 bm; Děčín (1407 – 1945), 75 bm; Chřibská (1514 – 1945), 8 bm; Jílové (1632 – 1945), 17 bm; Jiřetín pod Jedlovou (1587 – 1945), 9 bm; Krásná Lípa (1673 – 1945), 8 bm; Podmokly (1735 – 1942), 61 bm; Rumburk (1554 – 1945), 73 bm; Šluknov (1492 – 1945), 38 bm;Varnsdorf (1760 – 1945), 28 bm; Verneřice (1522 – 1945), 10 bm; Bělá (1766 – 1945), 4,40 bm; Bynov (1910 – 1945), 4,40 bm; Krásný Buk (1733 – 1945), 4 bm; Lobendava (1783 – 1945), 4,40 bm; Prostřední Žleb (1769 – 1945), 2,25 bm; Staré město (1538 – 1945), 22 bm

Městské národní výbory: Městský národní výbor Benešov n. Pl. (1945 – 1990), 16 bm; Česká Kamenice (1945 – 1990), 15,20 bm; Děčín (1945 – 1990), 36,60 bm; Jílové (1945 – 1990), 8.54 bm; Jiříkov (1945 – 1990), 14 bm; Krásná Lípa (1945 – 1990), 13,75 bm; Mikulášovice (1945 – 1990), 11,20 bm; Rumburk (1945 – 1990), 26,32 bm; Šluknov (1945 – 1990), 7,20 bm; Varnsdorf (1945 – 1990), 10,70 bm; Velký Šenov (1945 – 1990), 3,22 bm

Místní národní výbory: Místní národní výbor Arnoltice (1945 – 1990), 2,90 bm; Čáslav (1945 – 1957), 0,12 bm; Dolní Poustevna (1945 – 1990), 8,25 bm; Huntířov (1946 – 1990), 0,90 bm; Chřibská (1945 – 1990), 8,60 bm; Jetřichovice (1945 – 1990), 5,20 bm; Jiřetín pod Jedlovou (1945 – 1990), 6,50 bm; Lipová (1945 – 1990), 5,41 bm; Rychnov (1945 – 1964); Staré Křečany (1945 – 1990), 7,50 bm; Verneřice (1945 – 1990), 4,10 bm; Vilémov (1945 – 1990), 7,80 bm

Soudní správa: Okresní soudy Benešov n. Pl. (1850 – 1945), 46,50 bm; Česká Kamenice (1850 – 1946), 28,60 bm; Děčín (1850 – 1953), 79,50 bm; Lipová (1850 – 1937); Rumburk (1850 – 1956), 35 bm; Šluknov (1850 – 1947), 35 bm; Varnsdorf (1850 – 1949), 48 bm

Sčítání obyvatelstva: Sčítání obyvatelstva 1921 Benešov nad Ploučnicí, 3 bm; Česká Kamenice, 3,50 bm; Děčín, 9,25 bm; Lipová, 3,87 bm; Rumburk, 4,62 bm; Šluknov, 3,87 bm; Varnsdorf, 4,75 bm

Cechy: Cech kovářů, zámečníků a kolářů Česká Kamenice (1496 – 1859), 0,01 bm; Cech ševců Děčín (1384 – 1859), 0,13 bm; Cech sklářů Chřibská (1638 – 1811), 0,20 bm; Cech tkalců Rumburk (1740 – 1895), 0,80 bm

Školy: Státní československé gymnasium Děčín (1934 – 1939), 0,38 bm; Státní německé reálné gymnasium Děčín (1899 – 1945), 1,90 bm; Učňovská škola místního hospodářství Mikulášovice (1955 – 1958), 0,12 bm; Obecná škola matiční Podmokly (1893 – 1919), 0,39 bm; Technické učiliště Podmokly (1907 – 1941); 0,87 bm; Státní německé reálné gymnasium Rumburk (1905 – 1945), 2,25 bm; Odborná škola tkalcovská Varnsdorf (1869 – 1943), 0,25 bm

Římskokatolické farní úřady: Děkanský úřad Česká Kamenice (1620 – 1950), 6 bm; Děkanský úřad Děčín (1767 – 1945), 1,13 bm; Farní úřad Jiřetín pod Jedlovou (1790 – 1954), 2,15 bm; Farní úřad Podmokly (1718 – 1972), 2,63 bm; Děkanský úřad Varnsdorf (1763 – 1937), 1,60 bm

Evangelické farní úřady: Filiální sbor německé evangelické církve Česká Kamenice (1861 – 1945), 1,25 bm; Evangelická královská saská úřednická obec Podmokly (1854 – 1900), 0,03 bm; Farní sbor německé církve evangelické Podmokly (1850 – 1944), 5 bm; Evangelický farní úřad Rumburk (1866 – 1938), 3,40 bm

Společenské organizace: Junák – Okresní rada Děčín (1945 – 1994), 3,70 bm; Klub angažovaných nestraníků Děčín (1968 – 1993), 0,03 bm; Občanské forum Děčín (1989 – 1990), 0,48 bm; KSČ – Okresní výbor Děčín (1947 – 1989), 24 bm; KSČ – Místní organizace Dolní Poustevna ( 1945 – 1959), 0,25 bm; KSČ – Okresní výbor Rumburk ( 1949 – 1960), 3,12 bm

Spolky: Muzejní spolek Česká Kamenice (1823 – 1938), 0,03 bm; Střelecká společnost Děčín (1549 – 1943), 0,55 bm; Lawn–Tennis–Club Děčín (1946 – 1948), 0,24 bm; Sokol – tělocvičná jednota Děčín – Podmokly (1899 – 1951), 0,25 bm; Katolický lidový spolek Filipov (1898 – 1938), 0,12 bm; Sbor dobrovolných hasičů Jílové (1879 – 1938), 0,12 bm; Střelecká společnost Krásná Lípa (1832 – 1936), 0,50 bm; Řemeslnická beseda Podmokly (1872 – 1938), 0,37 bm; Spolek veteránů hraběte Radeckého Podmokly (1872 – 1929), 0,12 bm; Mužský pěvecký spolek „Cäcilia“ Rumburk (1850 – 1937), 0,38 bm; Střelecká společnost Šluknov (1806 – 1867), 0,05 bm; Německý tělocvičný spolek Varnsdorf (1861 – 1938), 5,75 bm; Severočeská turnerská župa Varnsdorf (1864 – 1938), 1,12 bm; Schlarafia Mandovia Varnsdorf (1859 – 1935), 0,07 bm

Různé ústavy: Okresní muzeum Děčín (1945 – 1990), 1,87 bm; Městské muzeum Krásná Lípa (1901 – 1945), 1,20 bm; Městské muzeum Podmokly (1928 – 1944), 1 bm

Pozůstalosti: T. P. X. Haenke (1789 – 1940), 0,12 bm; Jan Marek (1927 – 1997), 2 bm; Emil Mauder (1930 – 1933), 0,12 bm; Emil Neder (1896 – 1937), 0,36 bm; Erwin Pilz (1856 – 1963), 0,12 bm; Vinzenz Pilz (1816 – 1895), 0,12 bm; Franz Queisser (1734 – 1944), 0,40 bm; Karl Richter (1838 – 1965), 1,42 bm; Ludwig Schlegel (1890 – 1942), 0,37 bm; Johann Nepomuk Willomitzer (1861 – 1885), 0,12 bm.

Sbírky

Sbírka fotografií a pohlednic; Sbírka map a plánů; Sbírka razítek a typářů; Sbírka soudobé dokumentace; Sbírka stavební dokumentace demolovaných objektů Děčín; Sbírka stavební dokumentace pomníků; Sbírka vedut; Sbírka záhlaví dopisů (průmyslové veduty)

Knihovna

Nejpodstatnější částí knihovny o rozsahu 19 500 svazků je regionální oddělení a oddělení novin a časopisů. Shromažďována je zejména literatura k dějinám průmyslu a techniky.