Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 22/2013

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2013

Počet stran: 431

ISBN: 978-80-86319-23-0

ISSN: 1211-9172

Cena: 210 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Ondřej Vodička / Hrad Bezděz jako katolické centrum za husitských válek. Rekonstrukce bezdězské katolické enklávy a církevních poměrů v souvisejících lokalitách mezi léty 1419-1436
Aleš Mudra / Monstrance z Jablonného v Podještědí
Jaroslav Panáček / Zvonaři a zvony v České Lípě a okolí
Martin Aschenbrenner / Správa panství Lemberk v první polovině 19. století
Jana Blažková / Němečtí antifašisté po skončení druhé světové války na Českolipsku – 2. část
Tomáš Rejzek / Mokřad v nivě Svitávky (Kunratice u Cvikova) – botanický průzkum a návrh ochrany
Josef Slavíček / Makromycety NPR Karlovské bučiny – 2. část
Jindřich Černý / Mikrolepidoptera Českolipska 1. část (Micropterigidae – Batrachedridae)
Miroslav Honců / Majky (Coleoptera, Meloidae) okolí České Lípy
Materiály
Petr Gajdošík / Urbář panství Stvolínky z poloviny 17. století
Petr Mandažiev / Capella defunctorum v Markvarticích u České Kamenice
Jaroslav Panáček / K technologii výroby cínových nádob
Martin Aschenbrenner / Kronika Horního Prysku z meziválečného období
Drobnosti
Ĺubomír Turčan / Pokus o uměleckohistorickou interpretaci torza gotické sochy z hradu Lipý v České Lípě
Jaroslav Panáček / Testament Georga Handsche z roku 1578
Petr Fletcher – Jaroslav Panáček / Kostel Nejsvětější Trojice ve Stružnici
Martin Aschenbrenner / Feriální kolonie (prázdninové osady) v Horní Polici na počátku 20. století
Jaroslav Beneš / Československé hraniční orientační sloupy v Lužických horách
Zprávy
Jaroslav Panáček / Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2012
Tomáš Cidlina / Adepte cechu Hubertova. Tradice a současnost myslivosti (K výstavě ve VMG v České Lípě v roce 2013)
Kronika
Helena Braunová / Jubileum Sklářského muzea v Kamenickém Šenově