Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 24/2015

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2015

Počet stran: 270

ISBN: 978-80-86319-27-8

ISSN: 1211-9172

Cena: Náklad je již rozebrán.

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček, Kaple Čechů ve farním kostele sv. Petra a Pavla v České Lípě
Jan Sobotka, Pruská mapa části Saska a severních Čech v době války o dědictví bavorské
Martin Aschenbrenner, Rekonstrukce, přestavby a stavby církevních budov na Zákupsku ve třetí čtvrtině 19. století
Jindřich Černý, Mikrolepidoptera Českolipska 3. část (Tortricidae, Pyralidae, Crambidae)
Materiály
Václav Bláha, Petr Mandažiev, Materiálie k architektuře doby baroka a k sochařství v severních Čechách (Historické a uměnovědné zlomky)
Martin Aschenbrenner, Neznámé dokumenty k zákupské textilní manufaktuře Leitenbergerů (Příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech)
Michal Gelnar, Lustrové ověsky a jiné segmenty ke stavění lustrů z naleziště sklárny Nová Huť na svorském katastru
Blanka Samková, Sčítací operáty ve Státním okresním archivu Česká Lípa a jejich digitalizace
Drobnosti
Jaroslav Panáček, Jan Kepka z Chlumu na Svojkově, průvodce Husův do Kostnice
Jaroslav Panáček, Továrna na piana Rösler v České Lípě
Michal Rádl: Němci v boji za Československo
Zprávy
Jaroslav Panáček, Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2014 Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2013
Kronika
Jaroslav Slabý, Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí – 15 let