Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 27/2018

Obálka Bezděz 27/2018
Bezděz 2018

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2018

Počet stran: 398

ISBN: 978-80-86319-31-5

ISSN: 1211-9172

Cena: Kč 196,-

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

 

Obsah:

Jaroslav Panáček: Církevní život v České Lípě po husitských válkách
Martin Aschenbrenner: Okrašlovací spolek v Zákupech (1895-1914)
Miloslav Sovadina: Redaktor Karl Zimmermann
Martin Klement-Renata Mauserová: Dokské propagační materiály z první poloviny 20. století a jejich využití při výzkumu městského image
Petr Brůha-Lukáš Blažej: Brouci (Coleoptera) čeledí Elateridae, Eucnemidae a Throscidae vybraných pískoven Českolipska
Miroslav Žemlička-Pavel Moravec: Katalog sbírky motýlů (Insecta: Lepidoptera) Václava Klieště uložené ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě
Petr Mužák: Makrofauna a paleoekologie Ostrovských vrchů (Ralsko)
Jiří Adamovič-Josef Peroutka: Kruhové struktury v pískovcích jizerského souvrství u Doks
Materiály
Jaroslav Panáček-Michal Gelnar: Schürerové z Waldheinu na Krompachu a jejich huť
Michal Gelnar: Ryté sklo ze stanoviště sklárny Nová Huť (1750-1875) na katastru obce Svor
Martin Aschenbrenner: Instrukce pro služebnictvo sloupských Kinských
Petr Havránek: Dobývání železných rud u Jablonného v Podještědí
Drobnosti
Jaroslav Panáček: Renesanční polyfonie v České Lípě
Zdeněk Rydygr: Barokní letohrádek vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského v Zákupech
Michal Gelnar: Skleněný svět brouků Augusta Pevného
Zprávy
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2017
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2017
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2017
Kronika
Marek Hofman-Jaroslav Slabý: 220. výročí Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy
Ladislav Smejkal-Miloslav Sovadina: Běžte do České Lípy, to je výborné město … K jubileu Marie a Břetislava Vojtíškových
Miloslav Sovadina: Nestárnoucí Jaroslav Panáček