Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 28/2019

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 29/2020
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 29/2020

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2019

Počet stran: 375

ISBN: 978-80-86319-33-9

ISSN: 1211-9172

Cena: Kč 177,-

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

 

Obsah:

Jaroslav Panáček: První velké dělení Berků z Dubé v letech 1391-1402
Jaroslav Panáček – Jaroslava Vondrová: In arte voluptas: Schlaraffia Polzana
Jindřich Černý – Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) vybraných vřesovišť Českolipska
Jindřich Černý – Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) vybraných vřesovišť Českého Švýcarska
J. Chvalkovský – L. Kašpar – V. Klapka – M. Petrželka: Příspěvek k fauně brouků (Coleoptera) čeledí Brentidae …… Českolipska
J. Kadlec – L. Blažej: Brouci vybraných pískoven a vřesovišť Českolipska
Materiály
Vladimír Peša: Mikroregion Jestřebí v pravěku
Michal Gelnar – Dana Rohanová: Zlomek skla z bývalého hradu Falkenburk a jeho analýza
Vladimír Peša: Vlastivědná bibliografie článků v novinách Deutsch Gabeler Zeitung a Niemeser Zeitung
Drobnosti
Jaroslav Panáček: Technické a umělecké mistrovství Johanna Templera a Lebedův patent
Martin Aschenbrenner: Přeložení lesnické školy z Bělé pod Bezdězem do Nových Zákup v roce 1904 (Příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech)
Stanislav Biman – Pavel Pilz: Bezděz řádovým hradem SS? (Mise SS Obersturmbannführera Karla Diebitsche do Sudet v říjnu 1938)
Jiří Rosol: S pamětnicí po stopách krompašské sklářské huti (Poznámka k článku „Schürerové z Waldheimu na Krompachu a jejich huť“ v Bezdězu 27)
Zprávy
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2018
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2018
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2018
Jaroslav Panáček: Setkání vlastivědných pracovníků v roce 2018
Marek Hofman – Filip Švácha: Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku (K výstavě v ambitu VMG v České Lípě v roce 2019)
Marek Hofman – Jaroslav Slabý: Oprava článku Marka Hofmana a Jaroslava Slabého 220. výročí Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy
Kronika
Helena Braunová: 170 let od založení Firmy Eliase Palmeho v Kamenickém Šenově
Ladislav Smejkal: K devadesátinám RNDr. Petra Kühna, CSc.
Ladislav Smejkal: K osmdesátinám RNDr. Miroslava Honců
Ladislav Smejkal: K osmdesátinám Petra Charváta
Ladislav Smejkal: K sedmdesátinám Miloslava Sovadiny
Jaroslav Panáček: Archeolog a kastelolog František Gabriel sedmdesátiletý
Miloslav Sovadina: Posila regionální vlastivědy