Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 29/2020

Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 29/2020
Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 29/2020

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2020

Počet stran: 343

ISBN: 978-80-86319-36-0

ISSN: 1211-9172

Cena: Kč 167,-

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

 

Obsah:

Martin Benda: Velké příběhy velkého domu (Sonda do venkovského života 17.-20. století na Kravařsku)
Jaroslav Panáček: Růžový dvůr – zmizelý kout České Lípy
L. Blažej – P. Krásenský – M. Švarc: Střevlíkovití a drabčíkovití brouci Novodvorského rybníka V. (obec Ralsko, severní Čechy)
Petr Mužák: Paleontologický průzkum odkryvů flyšoidní facie březenského souvrství u Kravař (Českolipsko)

 

Materiály
Michal Gelnar – Otto Kočí: Hmotná kultura sklářské osady se sklárnou Nová Huť (1750-1875) v Lužických horách
Martin Aschenbrenner: Obytné interiéry zámku ve Sloupu v Čechách na přelomu 19. a 20. století
Lukáš Blažej – Josef Všetečka: Potvrzení výskytu kudlanky Mantis reliosa na Českolipsku (severní Čechy)
L. Klapka – J. Chvalkovský – J. Všetečka – L. Blažej: Poznámky k výskytu kozlíčků rodu Saperda a některých dalších saproxylických brouků v Zahrádkách a okolí (severní Čechy)
Drobnosti
Harald Skala: Odkud pocházejí lustry evangelicko-luteránských kostelů v regionu mezi městy Žitavou a Löbau?
Jaroslav Panáček: Továrna na kameninu a porcelán v Chlumu u Dubé
Tomáš Kraus: Synagoga ve Starých Splavech
Martin Aschenbrenner: Pobočka Českého svazu žen ve Svoru v posledních dvaceti letech své existence
Martin Aschenbrenner: Československý svaz mládeže ve Svoru (1960-1967)
Petr Havránek: Peřeje na Hamerském potoku
Zprávy
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2019
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2019
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2019
Lukáš Blažej: Výstava Severočeská entomogie – současnost Jaroslav Panáček: Palné zbraně ze sbírky VMG (K výstavě v loretánském ambitu VMG v České Lípě v roce 2020)
Kronika
Jaroslav Panáček: Tři čtvrtě století Michala Gelnara
Miloslav Sovadina: Jubilující PhDr. Jana Blažková