Vlastivědný sborník Českolipska 31/2022

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2022

Počet stran: 227

ISBN: 978-80-906878-7-5

ISSN: 1211-9172

Cena: Kč 407,-

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

 

Obsah:

Michal Panáček: Editorial
Články a studie
Jaroslav Panáček: Záviš ze Stružnice – první Klinštejn
Jan Rejzek: Vzestup moci Berků z Dubé v neklidných dobách 15. století, 2. část
Kateřina Sommerová: Muzeum na zámku Lemberk, část 1. – Kdo? Proč? A jak?
Magdalena Pujmanová: Příběh věnování v knize: Legionář a odbojář Alois Fürbacher
Marek Hofman – Jana Kačerová: Výroba dopravních prostředků v českolipské Vagónce
M.Petrželka – L.Blažej – J.Chvalkovský – J.Kadlec – L.Klapka – V.Klapka – P.Vonička – J.Všetečka – M.Zúber: Významné nálezy krasců (Coleoptera: Buprestidae) na Českolipsku
Richard Škoda – Lukáš Blažej: Příspěvek k poznání nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) vybraných vřesovišť Labských pískovců
Materiály
Jan Škvrňák: Hrabě z Hardeggu a hrad Děvín
Jaroslav Panáček: O Jiljově (a Nevdanově) ještě jednou
Milan Turek: Zapomenutý předchůdce Bacha pocházel z Čech
Jaroslav Panáček: Obraz sv. Vincence Ferrerského z farního kostela sv. Petra a Pavla v České Lípě
Ladislav Janouch: Obnova drobných sakrálních památek na Českolipsku a Litoměřicku provedená Mgr. ak. sochařem Davidem Janouchem
Petr Havránek: Skalní řícení v Loubí v roce 1999
Zprávy
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2021
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2021
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2021
Kronika
Miloslav Sovadina: Poslední sbohem Ladislavu Smejkalovi (1946-2021)
Miloslav Sovadina: Památce Břetislava Vojtíška
Jana Blažková: Zemřel PhDr. Vladislav Jindra
Jaroslav Panáček: K úmrtí Petra Charváta
J. Chvalkovský – V. Smolková – L. Blažej: Českolipský entomolog Ludvík Kašpar osmdesátiletý