Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 30/2021

Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 30/2021
Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 30/2021

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2021

Počet stran: 415

ISBN: 978-80-86319-37-7

ISSN: 1211-9172

Cena: Kč 202,-

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

 

Obsah:

Miloslav Sovadina: Editorial
Články a studie
Jaroslav Panáček: Raně středověké pohřebiště v Dubé
Jan Rejzek: Vzestup moci Berků z Dubé v neklidných dobách 15. století, 1. část
Alexandr Putík: Joachim (Chajim) Gans Braunschweig (zemř. před 1631?) a jeho usazení v České Lípě (Je totožný s metalurgem Joachimem Gaunzem, účastníkem expedice do severoamerického Roanoke?)
Olga Baird (Yatsenko): Portrét Louisy Zenker je prací Sophie Cheradame (Život a osud majitelů portrétu, moskevských obchodníků a bankéřů Zenkerů z Valteřic)
Richard Škoda – Lukáš Blažej – Dana Vébrová: Příspěvek k poznání nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea) inverzních roklí Labských pískovců (Severní Čechy)
Petr Mužák: Fosilie rohateckých vrstev v okolí Bezdězu (spodní Coniak)

 

Materiály
Jaroslav Panáček: Vývoj židovského osídlení v České Lípě
Michal Gelnar: Nálezy barokního skla z katastru obce Okrouhlá na úpatí Lužických hor
Martin Aschenbrenner: Sklárna ve Svoru a české obyvatelstvo
Drobnosti
Michal Gelnar: Sklářské aktivity na katastru obce Svor v Lužických horách
Miloslav Kolomazník: Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé
Martin Aschenbrenner: Karel Kinský st. a panství Sloup (1827-1831)
Jaroslav Panáček: Puškařská rodina Mašků (Maschek) v Jablonném v Podještědí
Helena Ciompová: Skládanka jménem Heinrich Strehblow
Marek Hofman – Jana Kačerová – Filip Švácha: Českolipská vagónka
Petr Havránek: Kamenná slunce
Petr Havránek: Skalní řícení v Lindavě
Zprávy
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2020
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2020
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2020
Kronika
Ladislav Smejkal: Zemřel RNDr. Petr Kühn, CSc.
Petr Havránek: Miroslav Plekanec 1943-2020