Litoměřice - Krajská Litoměřice - Krajská (OSFAS)

Litoměřice - Krajská (OSFAS)

Činnost oddělení

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: plní funkci odborného oddělení pro archivní soubory uložené v jím spravovaných depozitářích zpracovává archiválie, archivní...

Archivní odbor, pracoviště Litoměřice – Krajská

Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 795 993 Datová schránka: 3gnaiva Předkládání archiválií ke studiu zajišťuje Oddělení využívání a ochrany Národního archivního dědictví. Pracoviště spravuje archiválie vzniklé...

Aktuality SOA Litoměřice - Krajská

Aktuálně