Pracoviště SOA

Historie archivu

V nově rekonstruované budově v areálu bývalých litoměřických kasáren pod Radobýlem sídlí od podzimu roku 2010 archivní pracoviště spravující fondy šlechtických rodů, jejich velkostatků...

Činnost oddělení

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: plní funkci odborného oddělení pro archivní soubory uložené v jím spravovaných depozitářích zpracovává archiválie, archivní...

Činnost odboru

Odbor v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: u vnitřních organizačních jednotek Archivu provádí metodickou činnost na úseku kontroly výkonu spisové služby...

Činnost odboru

Odbor při zabezpečení výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: zpracovává návrh rozpočtu Archivu a provádí kontrolu jeho účelného a plynulého čerpání; za tím...

Činnost útvaru

Útvar ředitele Archivu zejména: zajišťuje příslušnými úkony včetně administrativních výkon funkce, řídící činnost a plnění úkolů ředitele Archivu v rozsahu jemu stanovené odpovědnosti a pravomoci;...

Pobočka Děčín – Podmokly

Zbrojnická 14/1 405 02 Děčín - Podmokly Tel.:+420 737 795 940 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí 8.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00 středa 8.30 - 11.30 a 12.30...

Oddělení využívání a ochrany Národního archivního dědictví, pracoviště Litoměřice – Krajská

Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: badatelna@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 795 993 Datová schránka:3gnaiva Provoz badatelny: pondělí   8:30-11:30 a 12:30-17:00 úterý       8:30-11:30 a 12:30-15:00 středa     po dohodě čtvrtek...

Oddělení využívání a ochrany národního archivního dědictví, pracoviště Litoměřice – Kamýcká

Kamýcká 412 01 Litoměřice Doručovací adresa: Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: badatelna@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 796 002 Datová schránka: 3gnaiva Pokud chcete do archivu cestovat vlakem či autobusem, můžete z nádraží (ČD...

Oddělení správy fondů a sbírek, pracoviště Most

Dělnická 16 434 01 Most - Velebudice Email: velebudice@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 950 Fax: +420 477 755 953 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí - čtvrtek 7:00 - 11:30 a...

Archivní odbor, pracoviště Litoměřice – Krajská

Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 795 993 Datová schránka: 3gnaiva Předkládání archiválií ke studiu zajišťuje Oddělení využívání a ochrany Národního archivního dědictví. Pracoviště spravuje archiválie vzniklé...

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...