Pracoviště SOA Pobočka Děčín

Pobočka Děčín

Progetto archivi Thun

V roce 2005 byl na stránkách archivu severoitalské provincie Trident (Archivio provinciale di Trento) spuštěn projekt virtuální rekonstrukce thunovského archivu ze starého rodového sídla...

Historie archivu – Pobočka Děčín

Děčínská pobočka Státního oblastního archivu v Litoměřicích stojí ve středu městské části Děčína, v Podmoklech, v původní hospodářské budově děčínské vrchnosti a tvoří jeden...

Činnost pobočky

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: pečuje o svěřenou část Národního archivního dědictví a zpracovává podklady pro jeho evidenci, zpracovává archiválie...

Pobočka Děčín – Podmokly

Zbrojnická 14/1 405 02 Děčín - Podmokly Tel.:+420 737 795 940 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí 8.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00 středa 8.30 - 11.30 a 12.30...

Aktuality v pobočce Děčín - Podmokly

Aktuálně