Předarchivní péče

Předarchivní péče

Seznam koncesovaných komerčních spisoven na území Ústeckého a Libereckého kraje

Stav k 15. 04 2019 Soubor ke stažení jako  DOCX, nebo PDF .  

Národní archiv vydal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a 8. částku Informačního listu pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě.

1. částka Informačního listu: K přečtení ZDE (formát PDF)   2. částka Informačního listu: K přečtení ZDE (formát PDF)   3. částka Informačního listu: K přečtení ZDE (formát PDF)   4. částka Informačního listu: K přečtení ZDE (formát...

Vzor návrhu na výběr archiválií mimo skartační řízení

Vzory návrhu na výběr archiválií mimo skartační řízení a na žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího subjektu.

Povinnosti likvidátorů a insolvenčních správců

Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanovuje povinnost likvidátorům a...

Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Výkon spisové služby v elektronické podobě

Výkon spisové služby v elektronických systémech spisové služby (dále jen „eSSL“) Státní oblastní archiv v Litoměřicích v rámci své působnosti v oblasti metodické a poradenské funkce v oblasti...

Vzorové spisové směrnice

Vzorové spisové směrnice naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České Republiky.

Legislativa

Právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České Republiky.

Co je soukromoprávní původce?

Soukromoprávní původci mají také povinnost ukládat dokumenty a umožnit z nich výběr archiválií, ovšem za daleko mírnějších podmínek než původci veřejnoprávní. Podle § 3 odst....

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...