test
Předarchivní péče Komerční spisovny

Komerční spisovny

Seznam koncesovaných komerčních spisoven na území Ústeckého a Libereckého kraje

Stav k 15. 04 2019 Soubor ke stažení jako  DOCX, nebo PDF .  

Informace pro uchazeče o koncesi k předmětu podnikání „vedení spisovny“

Předmět podnikání „vedení soukromé spisovny“, který patřil mezi živnosti volné, byl na základě § 89 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě...

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...