Předarchivní péče

Kdo je veřejnoprávní původce?

Veřejnoprávní původci jsou uvedeni v § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění...

Změny v povinnostech likvidátorů a insolvenčních správců v souvislosti se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Upozorňujeme, že zrušení povinnosti likvidátorů a insolvenčních správců předkládat soudu při výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce...

Informace pro uchazeče o koncesi k předmětu podnikání „vedení spisovny“

Předmět podnikání „vedení soukromé spisovny“, který patřil mezi živnosti volné, byl na základě § 89 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě...

Povinnosti likvidátorů a insolvenčních správců

Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanovuje povinnost likvidátorům a...

Předarchivní péče: Rozdělení kompetenci

Výkon státní správy u veřejnoprávních subjektů s celokrajskou působností, některých významných soukromoprávních subjektů a u subjektů se sídlem v okrese Ústí nad Labem zajišťuje...

Seznam komerčních spisoven

ADEN GROUP s.r.o., Masarykova 164, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25021451 ARCHIVER spol. s r.o., Klostermannova 690/15, 460 01 Liberec 1, IČ: 49098560 ARIES DATA...

Předarchivní péče

Veřejnoprávní původci Soukromoprávní původci Komerční spisovny Legislativa

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...