Předarchivní péče Veřejnoprávní původci

Veřejnoprávní původci

Národní archiv vydal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a 8. částku Informačního listu pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě.

1. částka Informačního listu: K přečtení ZDE (formát PDF)   2. částka Informačního listu: K přečtení ZDE (formát PDF)   3. částka Informačního listu: K přečtení ZDE (formát PDF)   4. částka Informačního listu: K přečtení ZDE (formát...

Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Výkon spisové služby v elektronické podobě

Výkon spisové služby v elektronických systémech spisové služby (dále jen „eSSL“) Státní oblastní archiv v Litoměřicích v rámci své působnosti v oblasti metodické a poradenské funkce v oblasti...

Vzorové spisové směrnice

Vzorové spisové směrnice naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České Republiky.

Kdo je veřejnoprávní původce?

Veřejnoprávní původci jsou uvedeni v § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění...

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...