Pro veřejnost

Pro veřejnost

Informace pro žadatele o zapůjčení archiválií na výstavy

Žádost se podává řediteli Státního oblastního archivu v Litoměřicích (dále jen Archiv) a to minimálně 6 měsíců před zahájením výstavy. Vypůjčitel by měl být obeznámen...

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a...

Legislativa

Právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České Republiky.

Badatelský řád

Badatelský řád Státního oblastního archivu v Litoměřicích vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a...

Ceník služeb Státního oblastního archivu v Litoměřicích

podle ustanovení § 17 vyhlášky 213/2012, kterou se mění vyhláška 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě, ve...

Knihovní řád

knihoven Státního oblastního archivu v Litoměřicích Článek 1 Poslání Knihovny a její právní zakotvení Tento knihovní řád platí pro všechny knihovny Státního oblastního archivu v Litoměřicích (dále...

Nejčastější otázky

Jaké údaje je potřeba pro hledání svých předků znát? Jméno a příjmení hledané osoby či osob. Místo narození, sňatku nebo úmrtí, a to podle...

Historie archivu

Počátky Státního oblastního archivu v Litoměřicích sahají do roku 1948, kdy byl ke dni 21.12. zřízen v Litoměřicích depozitář archivu ministerstva vnitra. Ten přešel od...

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...