Ostatní publikace

Autor: HORÁK, Tomáš

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Rok vydání: 2003

ISBN: 80-86067-77-7

Cena: Rozebráno

Autor: ROEDL, Bohumír (edd.)

Vydavatel: Nakladatelství KPL - Koniasch Latin Press, Státní okresní archiv v Lounech a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

Místo vydání: Praha

Rok vydání: 2003

Počet stran: 468

ISBN: 80-86791-04-1

Cena: Rozebráno

Autor: ROEDL, Bohumír

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv v Lounech

Místo vydání: Ústí nad Labem

Rok vydání: 2004

Počet stran: 142

ISBN: 80-86067-99-8

Cena: Rozebráno

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-254-3039-2

Cena: Zdarma

Autor: KOPIČKOVÁ, Božena

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury

Místo vydání: Litoměřice - Praha

Rok vydání: 2013

Počet stran: 112

ISBN: 978-80-904381-1-8 (SOA v Litoměřicích) 978-80-87271-69-8 (Scriptorium)

Cena: 227 Kč

Autor: Vojtíšková Marie

Vydavatel: Státní okresní archiv Česká Lípa

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 1997

Počet stran: 119

Cena: Rozebráno

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...