test
Státní okresní archivy SOkA Česká Lípa

SOkA Česká Lípa

Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Česká Lípa

Archivní fondy a sbírky K 1. 1. 2005 měl SOkA v České Lípě 1634 fondů a sbírek, celkový rozsah činil 3 229 bm archiválií, z...

Historie Státního okresního archivu Česká Lípa

Okresní archiv v České Lípě měl své předchůdce v městských archivech v několika městech, kde bylo o staré písemnosti skutečně pečováno a byly i...

Činnost státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a...

Státní okresní archiv Česká Lípa

Střelnice 3035 470 01 Česká Lípa Email: sokaceskalipa@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 795 965 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 středa 8:00 - 12:00 a...

Aktuality SOkA Česká Lípa

Aktuálně