SOkA Liberec

Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Liberec

SOkA Liberec patří k největším archivům svého druhu v České republice. Opatruje přes 6 běžných km archiválií, které tvoří více než 2 200 archivních...

Historie Státního okresního archivu Liberec

První pokusy uspořádat staré liberecké písemnosti spadají do konce 19. století, kdy liberecký badatel Ludvík Hübner přestěhoval městské písemnosti ze staré do nové radnice,...

Činnost státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a...

Státní okresní archiv Liberec

Vilová 339/24 460 10 Liberec Email: sokaliberec@soalitomerice.cz Badatelna: +420 605 244 843, +420 605 244 857        Informace: +420 605 244 885 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí 8:00 -...

Aktuality SOkA Liberec

Aktuálně