SOkA Most

Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Most

V SOkA Most je uloženo 735 fondů a sbírek o celkovém rozsahu 1 526,38 bm. Z nich je již 650 odborně zpracováno, i když...

Historie Státního okresního archivu Most

Seznamy písemností a opisy listin vztahující se k Mostu a jeho okolí se pořizovaly již v 16. století. První jménem známý archivář byl V....

Činnost státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a...

Státní okresní archiv Most

centrála Leoše Janáčka 1310/2 434 01 Most Email: sokamost@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 795 872 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí 8:00 - 17:00 středa 8:00 - 17:00 Návštěva badatelny je možná jen po...

Aktuality SOkA Most

Aktuálně